www.heldere-zaken.nl – Privacy Policy

3 maart 2018

Heldere Zaken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die door de gebruikers wordt verschaft. Heldere Zaken gebruikt uw gegevens alleen om te voldoen aan diensten waar u om gevraagd heeft.

Uw persoonlijke gegevens

Heldere Zaken stelt uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming ter beschikking aan derden. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen
Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Cookies e.d.
Heldere-zaken.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt zodat wij op basis van die informatie de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

 

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze privay & cookie policy? Stuur een e-mail naar info@heldere-zaken.nl

Creative Commons

Al het gepubliceerde materiaal op deze site valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie

Ethische code

Heldere Zaken verzorgt trainingen, coaching, supervisies en workshops op het gebied van bewustwording en verandering. Dit gebeurt door de begeleiding van individuele- en professionele ontwikkelingsprocessen en communicatietrainingen gericht op meer effectiviteit. De trainingen en opleidingen zijn gebaseerd op de methode Transactionele Analyse.

Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse

Heldere Zaken is sinds 2012 aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse en onderschrijft de Ethische Code van de vereniging. Door trainers, opleiders en supervisoren van Heldere Zaken wordt gewerkt overeenkomstig de daarin weergegeven ethische uitgangspunten. Cursisten en cliënten worden met inachtneming van deze uitgangspunten behandeld. Zie www.nvta.nl.

Niet tevreden?

‘Iedereen mag 100% van de tijd 100% van zijn of haar behoeften uiten’. Dit geldt altijd, en zonder uitzondering in de trajecten van Heldere Zaken. Mocht er bij de uitvoering van een opdracht iets niet naar wens gaan, spreekt u dit dan, bij voorkeur direct, door met de coach of trainer. Op deze wijze kunnen we een onbevredigende situatie vaak snel oplossen.

Wanneer uw klacht in onderling overleg niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de Ethische Commissie van de NVTA. De Ethische Code van NVTA is een onafhankelijke klachtenprocedure. Uitspraken van deze klachtencommissie zijn bindend voor Heldere Zaken en eventuele sancties en aanbevelingen van deze klachtencommissie zullen op zo kort mogelijke termijn door Heldere Zaken worden opgevolgd.