Terugblik individueel traject Heldere Zaken

De aanleiding

Via mijn werkgever ben ik in contact gekomen met Vieve ter Laak van Heldere Zaken. Aanleiding hiervoor was het feit dat ik – gevoelsmatig – steeds verder aan het verdrinken was in taken, verantwoordelijkheden en gedoe op de werkvloer. Dat drukte zwaar op mijn gemoedsrust. Zowel onder werktijd als in mijn privé-leven. Altijd bezig zijn met het werk en slecht slapen zorgden voor een situatie waar ik graag iets aan wilde veranderen.

Eerst de analyse…

De eerste gesprekken met Vieve stonden in het teken van analyse. Wie ben je? Wat vind je belangrijk? Wat vind je wel/niet leuk? Hoe neem je beslissingen en waarom doe je wat je doet?
Aan de hand van enkele opdrachten werden de antwoorden op deze vragen gevonden. Dat proces was niet altijd leuk, het was soms confronterend. Wel noodzakelijk om daar inzicht in te krijgen om er vervolgens ook iets aan te kunnen doen.

“Ik heb de neiging om veel werk naar me toe te trekken omdat
ik weet ‘dat het dan goed gaat’. Daardoor neem ik te veel hooi op mijn vork waardoor het uiteindelijk niet goed gaat.”

Erik, 39, verantwoordelijk voor wedstrijdzaken bij een sportbond


… dan aan de slag

Met de inzichten uit de analyse zijn we aan de slag gegaan. Dat deden we aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden. Iedere sessie besteedden we aandacht aan één of twee casussen die me op dat moment bezighielden. Mijn eigen rol stond daarbij centraal. Hoe zorg je ervoor dat je zelf het overzicht bewaard en tegelijkertijd betrokken collega’s of vrijwilligers versterkt?

Met name dat laatste is een uitdaging voor mij. Ik heb de neiging om veel werk naar me toe te trekken omdat ik weet ‘dat het dan goed gaat’. Daardoor neem ik te veel hooi op mijn vork waardoor het uiteindelijk niet goed gaat. Tevens kunnen anderen zich daardoor gepasseerd voelen of in de relax-stand schieten en mij al het werk laten doen.

Mét resultaat

De gesprekken die we gevoerd hebben en de praktische tips die ik heb meegekregen hebben ervoor gezorgd dat ik momenteel beter in staat ben om keuzes te maken in wat ik wél en niet doe. Ik maak duidelijke afspraken met mensen met wie ik samenwerk en beleg taken en verantwoordelijkheden op de plekken waar ze horen. En dat is dus lang niet altijd bij mezelf!

De mensen om me heen – vooral vrijwilligers – moeten daar nog wel eens aan wennen, merk ik. Ik los niet ieder probleem klakkeloos voor ze op maar geef ze de handvatten waarmee ze hun eigen taken kunnen doen. Ik merk dat deze manier van werken me meer rust geeft, dat is makkelijker dan afschakelen in mijn vrije tijd. Dat is waar het me uiteindelijk om te doen was!

Samengevat

Het traject dat ik samen met Vieve doorlopen heb heeft mij inzicht gegeven in mijn kwaliteiten en heeft me bewust gemaakt van wat ik moet doen om die kwaliteiten optimaal te benutten.

De aanpak – met minimale theorie en juist veel aandacht voor praktijksituaties – heb ik daarbij als zeer prettig ervaren. Een aanrader voor iedereen die met dezelfde issues kampt als ik.

De Heldere Zaken updates in je mailbox? Schrijf je hier in.

[yikes-mailchimp form="1"]