Zelfbewust werken met de Heldere Driehoek – de inleiding (1-6)

Dit is het eerste artikel in een serie van zes artikelen. Dit eerste deel gaat over de inleiding en afhankelijkheid vs onafhankelijkheid.

Zelfbewust werken met behulp van de Heldere Driehoek

Inleiding

‘Het feit dat je denkt dat het probleem niet van jou is, is het probleem’.
Covey zei het al in zijn boek ‘De zeven eigenschappen van efficiënt leiderschap’. En sloeg de spijker op z’n kop.

Mensen die zich op hun werk afhankelijk opstellen hebben het gevoel dat dingen hun aangedaan worden. Zij werken hard, zijn loyaal aan de organisatie en proberen alle ballen in de lucht te houden. Het is veel, zij voelen zich zwaar belast maar ervaren te weinig invloed om de situatie te keren.

Ze zijn ongelukkig. Een andere baan wordt gezien als dé oplossing, maar inkomen en vastigheid houdt hen tegen om ook daadwerkelijk van werkgever te veranderen.

Een onmachtige status-quo.

Zo ontstond bij mij de vraag:
Wat kan je doen als je ongelukkig bent – en je omgeving zal niet veranderen:

 • Je werkgever niet
 • Je leidinggevende niet
 • Je collega’s niet
 • Je taakstelling niet
 • Je salaris niet
 • Je werkplek niet.

Afhankelijkheid vs. onafhankelijkheid

Dit gaat om de switch in werkhouding, van afhankelijk naar onafhankelijk, zelfbewust werken.

Een afhankelijke positie is herkenbaar aan erg hard werken zonder voldaan gevoel, blijvende vermoeidheid, werken in de ‘Waan van de dag’, groot verantwoordelijkheidsgevoel, taken en verantwoordelijkheden van collega’s overnemen, perfectionisme, werk dat nooit af is en ook ’s avonds en in het weekend door het hoofd speelt, irritaties of conflicten die niet uitgesproken of opgelost worden. Overbelasting is een logisch gevolg.

Een onafhankelijke positie is het perspectief waarin de doelen van het project én de eigen behoeften en wensen uitgangspunt zijn. Er is meer zelfvertrouwen waardoor de ruimte ontstaat om collega’s en andere betrokkenen op heldere wijze aan te spreken op hun deel van de verantwoordelijkheid binnen de taken of het project.

Onafhankelijk, zelfbewust werken wordt zichtbaar door:

 • duidelijke doelen stellen voor het eigen werk én voor jezelf
 • handelen op basis van eigen principes en waarden
 • een meer neutrale houding aannemen
 • grenzen van eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden kennen en kenbaar maken
 • realistisch doen (= niet remmend op proces door aanklaaggedrag of slachtoffergedrag)
 • discussies en zaken die minder goed lopen niet –of minder- op jezelf betrekken
 • anderen in staat stellen hun verantwoordelijkheid op te pakken en hen waar nodig ondersteunen.

 

Screenshot De Kern

De grote vraag is… hoe maak je de switch van afhankelijkheid naar een onafhankelijke, zelfbewuste positie?
Verder lezen? Dat kan natuurlijk!

Lees over zelfbewust werken (deel 1-6)
Lees over het inzicht, de kern van zelfbewust werken (deel 2-6)
Lees over de rollen in de Dramadriehoek (deel 3-6)
Lees over het spel in de Dramadriehoek (deel 4-6)

 

De Heldere Zaken updates in je mailbox? Schrijf je hier in.

[yikes-mailchimp form="1"]